ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ