ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ