ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ