จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9002 สระแก้ว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ