จ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานสีดำ 2 ด้าน พร้อมขาเหล็ก เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ