จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2032 สระแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ