ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองคลัง (หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN-263 BK For HL-L3230) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ