ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ