จ้างเหมาติดตั้งผนังห้องแบบกรอบอลูมิเนียมกระจก พร้อมบานประตูกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ