จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านซับทรายทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ