จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9002 สระแก้ว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ