ซื้ออาหารเสริมนม ประเภท นมยูเอสที รสจืด (ชนิดกล่อง) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ทั้ง ๕ แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตตำบลวังสมบูรณ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ