จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0098 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0092 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ