จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๑๘๕,หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ