จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูเปลี่ยนโช๊คบานประตูสวิงสำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ