จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2032 สระแก้ว จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ