จ้างจ้างเหมาซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กง 1956 สระแก้ว จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ