จ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) หมู่ที่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ