ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ