จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแหลมใน ซอยเขาแหลมใน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอ วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ