จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังบริบูรณ์ ซอย ๒ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ