จ้างเหมาประกอบอาหาร (ข้าวต้มมื้อเช้า) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดวังสมบูรณ์ หมู่ ๑๑ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ