ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ