ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางของเหล็ก ขนาด กว้าง 70 ซม. X ลึก 40 ซม. X สูง 90 ซม. จำนวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ