วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดย นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ พร้อมคณะร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย (รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจการลดการจุดไฟเผาพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษด้านหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)โดยมี นายสมบัติ เสียมทอง นายอำเภอวังสมบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการ