โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับทรายทอง หมู่ที่ ๙ ซอยกำนันสิทธิ์ (หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๘) ตำบล วังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

อ่านประกาศ