จ้างเหมาทำป้ายพีพีบอร์ดสื่อขั้นตอนการแปรงฟันในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ