จ้างจ้างเหมางาน (การแสดงดนตรีพร้อมเครื่องเสียง,เช่าเครื่องปั่นไฟ จุดเวทีการแสดง) จำนวน ๑ งาน ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ