โครงการฝึกทักษะการลอยตัวเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์จัดทำโครงการฝึกทักษะการลอยตัวเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อเข้ารับการประเมินผู้ก่อการดี การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำระดับเงิน