โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชวนลูกเล่น) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา)

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30น. นา […]

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายชาตรี สง่าพ […]