โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 นายปริญญา โพธ […]

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายชาตรี สง่าพ […]