โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถ […]

เวทีการจัดการความรู้สานพลังการขับเคลื่อนการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ร่วมกิจกรรม เสวนา “รูปธรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมควบคุมโรคติดต่อ” โดยนายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาตรี สง่าพล นาย […]

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย (รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจการลดการจุดไฟเผาพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษด้านหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.เทศบ […]

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชวนลูกเล่น) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา)

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30น. นา […]