ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านทรัพย์ภู หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ประกาศผู้ชนะ ประปา ม.7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านทรัพย์ทรายทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ประกาศผู้ชนะ ถนนลาดยาง ม.9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพญานาค หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแหลมใน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ประกาศผู้ชนะ ถนนคอนกรีตม.13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อนไก่ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังบูรพา ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ประกาศผู้ชนะ ถนนคอนกรีตม.11

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 – เดือนมิถุนายน 2563)

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านโพธิ์เงิน-บ้านไทยอุดม หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพธิ์เงิน ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ๑ สาย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยาง Asphal […]