กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายชาตรี สง่าพ […]