โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สก.ถ.๑๔๐๐๙ หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์ภู ซอย ๘๙ ตำบลวังสมบูรณ์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สก.ถ.๑๔๐๐๙ หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์ภู ซอย ๘๙ ตำบลวังสมบูรณ์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต รหัสสายทาง สก.ถ.๑๔๐๐๙ หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์ภู ซอย ๘๙ ตำบลวังสมบูรณ์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ซื้อเครื่องสังฆทาน และ ชุดอาหารแห้ง เพื่อใช้ร่วมพิธีและทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะในโครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ วัดวังสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหาร (ข้าวต้มมื้อเช้า) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดวังสมบูรณ์ หมู่ ๑๑ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๘ วัน (นับเฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๘ วัน (นับเฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง