ซื้อเครื่องสังฆทาน และ ชุดอาหารแห้ง เพื่อใช้ร่วมพิธีและทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะในโครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ วัดวังสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหาร (ข้าวต้มมื้อเช้า) สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดวังสมบูรณ์ หมู่ ๑๑ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง